Recuperarea creanțelor

Procedura de recuperare este activitatea BCDRC cu scopul de a determina debitorii sa plătească către dumneavoastră creanţele restante cu dobânzile, majorările şi penalităţile aferente şi să monitorizeze îndeplinirea obligaţiilor de plată.
Procedura de recuperare este complex și presupune respectarea unei proceduri.Succesul este asigurat nu numai de procedurile aplicate, ci și de experiența acumulată în timp de specialiștii BCDRC,care reușesc să ducă la bun sfârșit activitatea de recuperare.

Cat dureaza?

Procedurile noastre constau în notificarea, intrarea în contact și discuții cu  debitorul, precum și situația financiară a averii acestuia. Procedura durează aproximativ 40 zile. Evaluăm necesitatea apelarii la instanța de judecată, concomitent cu continuarea negocierilor de plată cu debitorul.

Procedura de recuperare a creanţelor, implică printer altele, următoarele:

  • Consultanță juridică cu privire la constituirea dosarului de executare silită şi a cererii de executare, a alegerii căilor de executare silită
  • Asistență si reprezentare în fața instanțelor de executare;
  • Notificarea debitorilor prin intermediul birourilor de executori judecătorești;
  • Redactarea eventualelor întampinări si/sau contestații la executare, şi susţinerea acestora în fața instanțelor de judecată;
  • Promovarea acțiunilor de validare a popririlor;
  • Prezentăm propuneri de îmbunătăţire a procesului de recuperare creanţe în vederea eficientizării activităţii de colectare creanţe şi executări silite;
  • Furnizarea informaţiilor privind modalităţile şi formele de executare silită întreprinse în dosare.

Ce trebuie să fac pentru a recupera o creanță prin intermediul BCDRC?

Avem nevoie de numele, adresa , telefonul debitorului, precum și suma pe care o datorează către dumneavoastră. Documente reprezentând corespondența cu debitorul, cărti de vizita sau orice alte documente prin care se poate ajunge la stabilirea identității, documente care să ateste debitul către dumneavoastră.
Nu trebuie să ne rezumăm doar la aceste documente, scopul nostru este de a vă sprijini în recuperarea creanței. Fiecare dosar de recuperare creanță are specificul și particularitățile lui, o discuție sau o întâlnire cu specialiștii BCDRC poate să vă aducă mai multe lămuriri și să pună baza unei colaborări de succes.