Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că debitorii împrumutați la bănci si/sau IFN-uri sau cei care ajung pe mâna recuperatorilor de creanțe, pot contesta oricând executarea silită începută împotriva lor, în condițiile în care invocă existența unor clauze de natură abuzivă în cadrul contestației la executare și în legătură cu contractul de credit pus în executare.

Solutia pronuntata de CJUE in cauza C-75/19, cu privire la posibilitatea invocarii clauzelor abuzive in cadrul contestatiei la executare peste termenul de 15 zile, in care se poate formula contestatia la executare, va permite redeschiderea tuturor dosarelor incheiate pe motivul tardivitatii!

Prin decizia  C-75/19 orice debitor executat silit de catre o institutie bancara sau un recuperator de creante, poate sa conteste executarea silita chiar daca a depasit termenul de 15 zile de la momentul de la care a aflat de executarea silita pornita impotriva sa.

 

 

Cine poate formula contestații la executare în baza ordonanței CJUE C-75/19?

  • Daca ați pierdut termenul de contestație de 15 zile și sunteți executat silit, în baza unui contract de credit încheiat cu un IFN și/sau cu o Bancă sau sunteți executat silit de către un recuperator de creante, puteți formula contestație la executare, pe calea cărei puteți invoca clauzele abuzive din contract;
  • Daca nu ați formulat niciodată o contestație la executare și sunteți executat silit de multă vreme, în baza unui contract de credit încheiat cu un IFN și/sau cu o Bancă sau sunteți executat silit de către un recuperator de creante, puteți formula contestație la executare, pe calea cărei puteți invoca clauzele abuzive din contract;
  • Toți cei cărora le-au fost respinse contestațiile la executare pe motivul tardivității formulării contestației la executare și prin urmare, nu au obținut o soluție pe fondul cauzei, pot formula o nouă contestație la executare, în condițiile în care încă sunt executați silit, pe calea cărei puteți invoca clauzele abuzive din contract;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *